Aankoopcentrale duurzame voertuigen voor lokale besturen

De elektrificatie van het wagenpark zit in een stroomversnelling. Deze website heet dan ook niet zomaar ‘Gestroomd’. Dit aankoopplatform voor duurzame voertuigen is een initiatief van alle Vlaamse Streekintercommunales en heeft 2 doelen:
Enerzijds worden lokale besturen ontzorgd, door hen op een eenvoudige en overzichtelijke manier toegang te geven tot de markt van duurzame voertuigen.
Anderzijds kunnen deze aankopen gebeuren met aanzienlijke kortingen.
Hierdoor kunnen lokale besturen vlot een invulling geven aan het begrip duurzaam transport en de voorbeeldfunctie invullen, die ze hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Gestroomd.be verzekert kopers van de interessantste voorwaarden en kortingen. Bovendien ontzorgen we ook: er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles gebeurt via één aanbestedende overheid. Daarnaast bieden we de kans om een nichemarkt met duurzame voertuigen op maat van lokale besturen uit te bouwen. Gespecialiseerde technische expertise is immers aanwezig.

Ook begeleiding in het configureren naar gelang de specifieke wensen van lokale besturen en hun technische diensten is perfect mogelijk. Zeker voor zware vrachtwagens en specifieke voertuigen is dit een absolute meerwaarde. Tenslotte heeft het verduurzamen van de voertuigenvloten van lokale besturen een enorm potentieel wat betreft broeikasgasreductie.

Wie zit achter Gestroomd.be?

De 11 Vlaamse streekintercommunales. Door samen te werken, garanderen de streekintercommunales de nodige schaal binnen deze nieuwe dienstverlening. Hun verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO trekt Gestroomd.be namens de streekintercommunales.

Voor wie is het bedoeld?

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen. Andere doelgroepen worden echter niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

Wanneer kan ik bestellen?

Bestellingen zijn mogelijk sinds 1 april 2022. Voor meer informatie over hoe u kan bestellen kan u terecht op de pagina werkwijze.

Gestroomd.be in de pers

Lees meer in onze folder